Naheffing BPM ontvangen?

Bezwaar of beroep aantekenen?

Wij regelen het!

Dien u zaak vandaag nog bij ons in!

jurist@autolegal.nl

Hertaxatie DRZ
Termijn
overschrijding
Kennelijk onjuist
BPM procedures
3000 KM
discussie
Ontbrekende inkoop factuur
Artikel 110 VWEU
toets
Koerslijst minus
schade

Onze dienstverlening richt zich tot alle soorten bezwaar en beroepsprocedures

die kunnen ontstaan tijdens (of na) de import van een auto.

Veelvoorkomende redenen voor naheffing zijn:

  • Hertaxatie door Domeinen (DRZ)
  • Datum taxatie na keuring RDW (termijnoverschrijding)
  • Aanmerking van uw aangifte als kennelijk onjuist
  • Discussie over het aantal gereden kilometers
  • Het ontbreken van een inkoop factuur of verklaring

In bovenstaande én in vrijwel alle andere (BPM gerelateerde) gevallen tekenen wij bezwaar voor u aan.

AutoLegal  © 2022 123