Alléén via de mail binnengekomen opdrachten worden behandeld!!


Mail op: jurist@autolegal.nl

Met het geven van een opdracht verklaart u in te stemmen met ons beleid. Dit beleid vindt u hier of wordt kosteloos aan u toegezonden.

Om namens op te kunnen treden dient u ons daarvoor te machtigen. Er zijn twee verschillende machtigingen;

  1. Machtiging voor particulieren en/of ZZP-ers
  2. Machtiging voor als u een BV of NV bent.

Kies hieronder de juiste machtiging.

AutoLegal  © 2022