Werkwijze

Vraagt u zich af hoe de procedure verloopt? Onze werkwijze bestaat uit drie stappen. Bij de eerste stap dient u uw beschikking of naheffing bij ons in, dat is eenvoudig en gaat snel. De tweede stap is de bezwaarfase. In deze fase wordt bezwaar gemaakt en indien nodig, wordt er beroep bij de rechtbank en het gerechtshof wordt ingesteld. Bij de tweede stap zijn wij afhankelijk van de overheid. Dit kan snel gaan, maar ook tergend langzaam. Wees u hier dan ook van bewust. Bij de derde stap daar: wordt de uitkomst van onze inspanningen bekend; Wij winnen de zaak óf sluiten het dossier omdat de beschikking of naheffing juridisch terecht is.

Insturen

U verstuurt alle documenten incl. de machtiging naar ons toe. Dit kan alléén per mail. Het mailadres wat hiervoor gebruikt dient te worden is: jurist@autolegal.nl


Controle

Uw documenten worden gecontroleerd op volledigheid en op dagtekening. Dit is essentieel. Omdat een te laat ingediend bezwaar kan zorgen voor een niet ontvankelijk verklaring. Wacht daarom niet te lang!!


Einde

Wij laten u weten wanneer de procedure eindigt en welk resultaat is behaald. Wees u ervan bewust niet dat niet elke zaak gewonnen wordt. Als er echt geen mogelijkheden meer zijn, moeten wij realistisch zijn en sluiten wij het dossier.

Spelregels

Bestandsformaat

Auto Legal accepteert alléén bestanden

van het type PDF. In een ander formaat/type aangeboden bestanden worden niet in behandeling genomen.

Volledigheid

Alleen complete dossiers worden in

behandeling genomen. Het compleet aanleveren valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Incomplete aanvragen/dossiers waarvan de termijn verstrijkt vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van Auto Legal.

Opdrachtbevestiging

Bij aanvang procedure, ontvangt u

hiervan een bevestiging per mail.

De procedure vangt pas aan als u van ons de

opdrachtbevestiging heeft ontvangen.

Wijze van correspondentie

Alle correspondentie geschiedt,

in beginsel, via de mail.

Wederzijds respect

Grensoverschrijdende handelingen (veelvuldig mailen, claimende, agressieve en/of intimiderende houding) wordt niet op prijs gesteld. Uw dossier/procedure wordt in dat geval zonder verdere opgaaf van

reden gestaakt.  

Vragen?

Mail deze naar

jurist@autolegal.nl