Ook U betaalde te veel BPM!

Als u onlangs een nieuwe (of parallel geïmporteerde) auto heeft aangeschaft is de kans groot dat u te veel BPM heeft betaald. Hoe dit heeft kunnen gebeuren (en natuurlijk wat er tegen te doen is) leest u op deze pagina.

Wat is WLTP?

De WLTP is een testmethodiek welke

wordt gebruikt bij het meten van het brandstofverbruik, de CO2 uitstoot en

de uitstoot van vervuilende gassen bij personenauto’s.

De twee fases

Per 1 september 2017 de WLTP is ingevoerd worden de WLTP-uitstootwaardes in de eerste fase, gedurende een overbruggings-periode tot 2020H2 omgerekend naar NEDC-uitstootwaardes (zogeheten NEDC 2.0) ten behoeve van de BPM-berekening. Er vindt in deze fase geen aanpassing van de BPM-tabellen plaats.

In de tweede fase (vanaf 2020H2) worden de WLTP-uitstootwaarden niet langer teruggerekend en zal hierdoor de gemeten CO2-uitstoot substantieel stijgen. Ter compensatie van deze stijging zal de BPM-tabel per 2020H2 sterk wijzigen door een fundamentele aanpassing (verhoging) van de drempelwaarden van de tariefschijven.


Wat is NEDC 2.0?

Doordat in de eerste fase van invoering van de WLTP, de WLTP-uitstootwaarden worden

teruggerekend naar de NEDC uitstootwaarden (NEDC 2.0) wordt dezelfde BPM-berekening gehanteerd voor zowel nieuw verkochte (oude) NEDC- als (nieuwe) WLTP-goedgekeurde auto’s. Aangezien theoretisch gezien de NEDC 2.0

uitstootwaardes gelijk zouden moeten zijn aan de NEDC 1.0 waardes, zijn er geen aanpassingen aan de BPM-tabellen gemaakt en zou er geen BPM-verandering plaats moeten vinden door de invoering van NEDC 2.0.

Budgetneutraal

De CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s dient in het Nederlandse belastingsysteem als grondslag voor de berekening van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). De BPM wordt berekend op basis van BPM-tabellen, waarin de CO2-uitstoot (gr/km) van een nieuwe auto o.b.v. verschillende tariefschijven van de BPM-tabel belast wordt. De BPM-tabel is progressief: naar mate een auto meer uitstoot, kost 1 gr/km CO2-uitstoot meer geld.

Aan het begin van de overgang van de NEDC- naar de WLTP-testmethode heeft het toenmalige kabinet aangegeven dat dit budgetneutraal voor de burger zou plaatsvinden.

Budgetneutraal

De overgang van de NEDC naar de WLTP testmethode zou zogezegd budgetneutraal verlopen; de overgang zou de consument absoluut niet meer BPM gaan kosten. Echter is er van deze belofte weinig terecht gekomen.

Sterker nog, vanaf 1 juli 2020 levert deze methode de schatkist jaarlijks 200 miljoen euro aan extra BPM inkomsten op.

Oké en nu?

Als de overheid een belofte maakt, moet zij zich daar ook aan houden! Daarnaast betaalt toch niemand graag ergens te veel voor.

Auto Legal is dé specialist in bezwaar maken tegen te veel betaalde BPM en uiteraard in het terugvorderen ervan!

De gehele procedure verloopt op basis van no cure, no pay. Dit houdt in dat er voor onze werkzaamheden alleen een vergoeding verschuldigd is bij een geslaagde procedure. Simpel en eerlijk! De vergoeding voor een geslaagde procedure is variabel en wordt bij aanvang opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Meer info of andere vragen? Stel deze aan uw vaste contactpersoon of mail ons op jurist@autolegal.nl